1-Shreemad Bhagwat Katha at Daulatpur Kathond Jalaun Uttar Pradesh | 16-May-2018 to 22-May-2018.      2- Shreemad Bhagwat Katha at Brahmanpuri Fatehpur 2-Septempber-2018

Program Schedule


16-May-2018
Shreemad Bhagwat Katha (Daulatpur Kathond Jalaun) |
Shreemad Bhagwat Katha at Daulatpur Kathond Jalaun Uttar Pradesh | 16-May-2018 to 22-May-2018
September 2nd, 2018
Shreemad Bhagwat Katha (Fatehpur) |
Shreemad Bhagwat Katha organized by Shree Radha Krishna Seva Sansthan at Brahmanpuri Fatehpur on 2-Septempber-2018.
20-February-2018
Shreemad Bhagwat Katha (Nadiha Kanpur Dehat) |
Shreemad Bhagwat Katha organized by Shree Radha Krishna Seva Sansthan at Nadiha Kanpur Dehat 20-February-2018.
February 13th, 2018
Shreemad Bhagwat Katha (Kidwai Nagar Kanpur) |
Shreemad Bhagwat Katha organized by Shree Radha Krishna Seva Sansthan at Shivdham Park Kidwai Nagar Kanpur 13-February 2018.
February 4th, 2018
Shreemad Bhagwat Katha (Shivrajpur Kanpur Dehat) |
Shreemad Bhagwat Katha organized by Shree Radha Krishna Seva Sansthan at Shivrajpur Kanpur Dehat 4-February-2018.