1-Shreemad Bhagwat Katha at Daulatpur Kathond Jalaun Uttar Pradesh | 16-May-2018 to 22-May-2018.      2- Shreemad Bhagwat Katha at Brahmanpuri Fatehpur 2-Septempber-2018